Česká myslivost, a.s.

Jsme společnost, která nabízí v České republice možnost mysliveckých zážitků, lovů, fotolovů a jiných aktivit spojených s myslivostí.

Více zde...

Lovecké zážitky v ČR

Lov je nabízen v různých lokalitách České republiky. Upřednostňujeme však lovecké zážitky v námi pronajeté honitbě na Křivoklátsku.

Více zde...

Zvěř v ČR

Z hlediska české myslivosti se zvěř dělí na srstnatou a pernatou. Zvěř srstnatou je možné dále dělit na spárkatou a hlodavce.

Více zde...

Myslivecké tradice nehynou

Myslivost měla v České republice vždy významnou úlohu. Pojďte jí zažít s námi.


Z našich novinek